000 05048nam a2200517 a 4500
003 BD-KhUET
005 20130520062419.0
008 120401r19931968bg a 001 0 eng
040 _aBD-KhUET
_cBD-KhUET
082 0 0 _a516.16
_221
100 1 _aABDUR RAHMAN, A. F. M.
_94863
245 1 2 _aA text book on co-ordinate geometry with vector analysis :
_btwo and three dimensions /
_cA. F. M. Abdur Rahman, P. K. Bhattacharjee.
250 _a8th ed.
260 _aDhaka :
_bFamous Pub.,
_cc1968.[Reprinted 1993].
300 _a(various pagings.) p. :
_bill. ;
_c20 cm.
650 0 _aGeometry.
_9727
650 0 _avector analysis.
_94864
700 1 _aBhattacharjee, P. K.
_93174
942 _2ddc
_cBK
952 _p3010009625
_r2013-03-18
_40
_eGeneral Books
_00
_bKUETCL
_m2
_10
_o516.16 ABD
_d1985-09-05
_q2013-06-19
_t1
_70
_cGEN
_2ddc
_g20.00
_yBK
_s2013-03-18
_l1
_aKUETCL
952 _p3010043698
_r2012-11-28
_40
_eKUET Central Store
_00
_bKUETCL
_10
_o516.16 ABD
_d2001-04-07
_q2013-01-02
_t2
_70
_cGEN
_2ddc
_g160.00
_yBK
_s2012-11-28
_l1
_aKUETCL
999 _c4189
_d4189
952 _p3010043696
_r2013-03-20
_40
_00
_bKUETCL
_m3
_10
_o516.16 ABD
_d2011-04-07
_q2013-04-24
_t3
_70
_cGEN
_2ddc
_yBK
_s2013-03-20
_l2
_aKUETCL
952 _w2012-06-06
_p3010021046
_r2013-03-12
_40
_00
_bKUETCL
_m4
_10
_o516.16 ABD
_d2000-05-08
_q2013-06-26
_t4
_70
_cGEN
_2ddc
_g109.20
_yBK
_s2013-03-12
_l2
_aKUETCL
952 _p3010009627
_r2013-03-13
_40
_eGeneral Books
_00
_bKUETCL
_10
_o516.16 ABD
_d1985-09-05
_q2013-04-17
_t5
_70
_cGEN
_2ddc
_g20.00
_yBK
_s2013-03-13
_l1
_aKUETCL
952 _p3010043700
_r2013-02-18
_40
_eCentral Store of KUET
_00
_bKUETCL
_m6
_10
_o516.16 ABD
_d2011-04-07
_q2013-09-17
_t6
_70
_cGEN
_2ddc
_g160.00
_yBK
_s2013-02-18
_l3
_aKUETCL
952 _w2012-07-15
_p3010003109
_r2013-04-03
_40
_eNew Book Agency
_00
_bKUETCL
_m5
_10
_o516.16 ABD
_d1977-09-22
_t7
_70
_cGEN
_2ddc
_g12.50
_yBK
_s2012-09-16
_l1
_aKUETCL
952 _w2012-07-15
_p3010021340
_r2013-02-18
_40
_00
_bKUETCL
_m5
_10
_o516.16 ABD
_d2000-06-26
_q2013-09-17
_t8
_70
_cGEN
_2ddc
_g136.00
_yBK
_s2013-02-18
_l1
_aKUETCL
952 _w2012-09-09
_p3010019946
_r2013-02-19
_40
_00
_bKUETCL
_m5
_10
_o516.16 ABD
_d1998-06-28
_q2013-09-18
_t9
_70
_cGEN
_2ddc
_g136.00
_yBK
_s2013-02-19
_l1
_aKUETCL
952 _p3010003092
_40
_00
_bKUETCL
_10
_o516.16 ABD
_d1977-09-22
_t10
_70
_cGEN
_2ddc
_g20.00 Tk
_yBK
_aKUETCL
952 _p3010025426
_40
_eM/S Shourov Book Centre
_00
_bKUETCL
_10
_o516.16 ABD
_d2012-09-27
_t11
_70
_cGEN
_2ddc
_g184 Tk.
_yBK
_aKUETCL
952 _p3010025125
_40
_eM/S Shourov Book Centre
_00
_bKUETCL
_10
_o516.16 ABD
_d2012-09-27
_t12
_70
_cGEN
_2ddc
_g184 Tk.
_yBK
_aKUETCL
952 _p3010025436
_40
_eM/S Shourov Book Centre
_00
_bKUETCL
_10
_o516.16 ABD
_d2012-09-27
_t13
_70
_cGEN
_2ddc
_g184 Tk.
_yBK
_aKUETCL
952 _p3010025124
_40
_eM/S Shourov Book Centre
_00
_bKUETCL
_10
_o516.16 ABD
_d2012-09-27
_t14
_70
_cGEN
_2ddc
_g184 Tk.
_yBK
_aKUETCL
952 _p3010025438
_40
_eM/S Shourov Book Centre
_00
_bKUETCL
_10
_o516.16 ABD
_d2012-09-27
_t15
_70
_cGEN
_2ddc
_g184 Tk.
_yBK
_aKUETCL
952 _p3010025122
_40
_eM/S Shourov Book Centre
_00
_bKUETCL
_10
_o516.16 ABD
_d2012-09-27
_t16
_70
_cGEN
_2ddc
_g184 Tk.
_yBK
_aKUETCL
952 _p3010025432
_40
_eM/S Shourov Book Centre
_00
_bKUETCL
_10
_o516.16 ABD
_d2012-09-27
_t17
_70
_cGEN
_2ddc
_g184 Tk.
_yBK
_aKUETCL
952 _p3010025434
_40
_eM/S Shourov Book Centre
_00
_bKUETCL
_10
_o516.16 ABD
_d2012-09-27
_t18
_70
_cGEN
_2ddc
_g184 Tk.
_yBK
_aKUETCL
952 _w2012-11-15
_p3010009626
_r2013-02-20
_40
_00
_bKUETCL
_m5
_10
_o516.16 ABD
_d1985-09-04
_q2013-09-19
_t19
_70
_cGEN
_2ddc
_g20.00
_yBK
_s2013-02-20
_l1
_aKUETCL
952 _w2012-12-03
_p3010003799
_r2013-03-27
_40
_00
_bKUETCL
_m10
_10
_o516.16 ABD
_d2011-01-23
_q2013-10-24
_t20
_70
_cGEN
_2ddc
_yBK
_s2013-03-27
_l2
_aKUETCL
952 _w2012-12-06
_p3010043697
_r2013-02-18
_40
_00
_bKUETCL
_m6
_10
_o516.16 ABD
_d2011-04-07
_q2013-09-17
_t21
_70
_cGEN
_2ddc
_yBK
_s2013-02-18
_l2
_aKUETCL
952 _p3010043702
_r2013-04-21
_40
_eKUET Central Store
_00
_bKUETCL
_m3
_10
_o516.16 ABD
_d2011-04-07
_q2013-05-21
_t22
_70
_cGEN
_2ddc
_g160.00
_yBK
_s2013-04-21
_l2
_aKUETCL
952 _w2013-02-19
_p3010043701
_r2013-03-13
_40
_eKUET Central Store
_00
_bKUETCL
_m1
_10
_o516.16 ABD
_d2011-04-07
_q2013-05-15
_t23
_70
_cGEN
_2ddc
_g160.00
_yBK
_s2013-03-13
_l1
_aKUETCL
952 _p3010043699
_40
_eKUET Central Store
_00
_bKUETCL
_10
_o516.16 ABD
_d2011-04-07
_t24
_70
_cGEN
_2ddc
_g160tk
_yBK
_aKUETCL